top of page
微信图片_20220725083234_edited.jpg

炁道療愈法門

内经图.jpeg

上古醫道為仙道

我院處五華洞天,周回一千八百里。在羅城、浮城兩界,去縣三百里,真靈君治之。洞中有泉源、蓬萊、桃源、蝴蝶、青霞、兩儀、梅花七小洞天,並界通徑豐洞天。洞天福地乃眾仙所居,凡人居此可得道成仙。

洞中靈宮秘府,玉宇金臺,有丹臺、丹房、法器閣、符箓室、陣法室、藏經閣、炁功室、道醫室、靈仙宮、靈獸園,水仙宮、水靈園,靈藥山、靈草園,天湖、靈泉。洞中有洞,天外有天,神鳳飛虯之所產,天麟澤馬之所棲,仙藥靈草之所生。洞內靈獸靈草皆非凡品,是脫凡入聖、尋仙訪道之聖地。

"采炁" 與 "發炁"

古修行者必須跟師,經歷長期反復的"采炁"與"發炁"的漫長炁道修行過程,使自身內炁充實,了悟大道,並達到自如收放真炁的境界方可入門。因此,采炁與移精變炁下的發炁為修行的兩大要義。
 

其中,采炁分為采炁中的能量或炁中蘊含的道,方法有丹修、炁功、外丹、炁飲、炁食、炁場等;發炁分為發炁中的能量或炁中蘊含的道,方法有發放外炁、祝由、炁針和遙診遙治等。

微信图片_20220725091449_edited.jpg

"炁與經脈" 的科研論證

"炁"與"經脈"的發現是東方古人留給全人類的偉大瑰寶,它為人類攻克身心頑疾和追求永生提供了無限可能。炁通行於人體經脈之中,正常人因炁能較弱,經脈大多處於瘀堵之中。常規針灸、按摩等因施術者缺乏炁道修行經歷,自身是沒辦法將真炁注入病患體內經脈以成功誘發測試者經脈流動的。如此,病患療愈功效較弱,外界試驗設備難以捕獲經脈存在證據。
 
但當試驗對象調換成修習炁道的大能者時,一切便將迎刃而解。修行者在丹修采炁或發炁時,因炁對經脈的疏通作用非常明顯,氣血流動感和流動聲音十分顯著。而這些可以被儀器輕易捕捉到它們的真實存在,甚至修行者自身肉耳可以輕易察覺到經脈氣血的流動聲感。李時珍《奇經八脈考》中指出:"內景隧道,惟返觀者能照察之"。


此外,目前本中心臨床數據顯示,外炁對包含三高、心灵创伤抑鬱症、精神病、腫瘤、重症肌無力、側索硬化症等數百種身心疾病和疑難雜症均有明顯治療效果。

本學院以弘揚炁道文化為己任,如海內外醫養機構有相關科研需求,可向我院申請相關協助。以下為為臨床不同疾病患者外炁治療時,由儀器設備捕捉到的經脈氣血流動聲音。

心靈創傷者(喪母):26歲
重症肌無力患者:56歲
肝硬化腹水患者:67歲

如何開啟炁道修行

實行英語和漢語雙語教學,教學場地與師資等費用主要來自海內外炁道人士的內部捐贈,予以感恩。

如果您在修行中有所收穫,也歡迎以“炁”的名義,依個人能力募捐給國際紅十字會,以幫助更多的人。也更期待您用所學的炁道療愈法門,在日常幫助更多人獲得健康與快樂。

接收最新资讯

不错过疗愈体验、学习实修、与炁道活動等最新资讯!

感謝提交!

bottom of page