top of page
DJI_0901.JPG

傳承炁道文化,度人得道成仙

炁道院為上古仙家的三界學府,致力於度化下凡仙家重返上界和主持新時代封神榜。我院現面向三界招生,學員經系統培養後,可脫凡入聖,榜上有名,得道成仙。

DJI_0896.JPG
“炁”與“道”

「炁」即宇宙能量,「道」即宇宙真理。古之修仙者大多依道而采炁,故可脫凡入聖,飛升上界。此修仙法門,即「炁道修行」。末法時代,修行炁道方可封神,並為下凡應劫仙家重返上界的不二法門。

仙院主修課程

輔修課程

我院處五華洞天,周回一千八百里。在羅城、浮城兩界,去縣三百里,真靈君治之。洞中有泉源、蓬萊、桃源、蝴蝶、青霞、兩儀、梅花七小洞天,並界通徑豐洞天。洞天福地乃眾仙所居,凡人居此可得道成仙。

洞中靈宮秘府,玉宇金臺,有丹臺、丹房、靈器閣、符箓室、陣法室、藏經閣、炁功室、道醫室、靈仙宮、靈獸園,水仙宮、水靈園,靈藥山、靈草園,天湖、靈泉。洞中有洞,天外有天,神鳳飛虯之所產,天麟澤馬之所棲,仙藥靈草之所生。洞內靈獸靈草皆非凡品,是脫凡入聖、尋仙訪道之聖地。

靈仙宮

靈仙宮,號曰“仙獸園”,周回三百一十裏。神鳳飛虯、天麟澤馬皆為仙之上品,為土、火系仙家靈寵之上選。此仙獸多具神通,為人辟邪、祛疾、延年、避凶供養神靈之一。

DSC03628.JPG
靈獸園

靈獸園,號曰“妖獸園”,周回二百三十裏。靈雉靈鹿所產妖丹皆非凡品,為人築基之佳品,久服可輕身、益壽延年。

靈藥山

靈藥山,號曰“仙藥山”,周回二百六十裏。靈芝玄參、天斛首烏皆為仙藥之上品,此山木靈亦為木系仙家靈寵之上選。木系神靈多皆具療愈、延年之神通,為延年益壽首選供養神靈之一。

DSC03615.JPG
微信图片_20230625153659.jpg
靈草園

靈草園,號曰“仙草園”,周回三百八十裏。靈蔬靈果皆非凡品,為凡人築基之佳品,久服可輕身、益壽延年。

水仙宫

水仙宮,號曰“水仙殿”,周回二百五十裏。神龍玄武、天鯉神鼉皆為仙之上品,為水系仙家靈寵之上選。此仙獸多具神通,為人辟邪、祛疾、延年、避凶供養神靈之一。

DSC03588.JPG
DSC03642.JPG
水靈園

水靈園,號曰“水妖園”,周回一百六十裏。靈鱉靈鱷所產妖丹皆非凡品,為凡人築基之佳品,久服可輕身、益壽、延年。

bottom of page